abc

De gemeente

In onze gemeente vinden we het belangrijk dat je de ruimte krijgt om met vallen en opstaan te groeien in het geloof.

Samen willen we de breedte en lengte en diepte van de liefde van Christus gaan ontdekken en zo vervuld worden met de volheid van God (Efz.3:18,29)

God is vol van genade, dat betekent niet dat God alles goed vindt. God aanvaardt jou zoals je bent.

Genezing

In onze gemeente vinden we het belangrijk dat je de ruimte krijgt om met vallen en opstaan te groeien in het geloof.

Samen willen we de breedte en lengte en diepte van de liefde van Christus gaan ontdekken en zo vervuld worden met de volheid van God (Efz.3:18,29)

God is vol van genade, dat betekent niet dat God alles goed vindt. God aanvaardt jou zoals je bent.

Elke zondagochtend om 11:00 uur komen we samen 

Kerk Emmeloord

Over God. Wie is Hij voor ons?Over Jezus. Zijn persoon en Zijn werk hier op aarde.

kerk project Emmeloord

Christengemeente ABC Nederland heeft voor 2019  het project Pan de Vida uitgekozen om te ondersteunen. 

je medemens helpen

We wensen jou Gods rijke zegen en vrede toe voor je leven!

Efeziërs 4:30
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Lees meer
1 TIMOTEÜS 4
Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren.
Lees meer

CHANGING THE WORLD FOR JESUS ONE PERSON AT A TIME

Bezoek onze samenkomsten om kennis met ons te maken.

Als jij durft om jou leven in Zijn handen te leggen zult je Zijn wonderen en genezing gaan ervaren en ga je weer stralen zoals God het heeft bedoeld. Jezus is de weg  de waarheid en het leven is(Joh.14:6), alleen in Christus zijn wij volmaakt (Kol.1:28).

 Wil jij samen met ons groeien in de Liefde van Christus en Zijn liefde uitdragen in deze wereld?

 

Vind antwoord in de bijbel: Bijbelteksten per onderwerp
wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl