Home

In onze gemeente vinden we het belangrijk dat je de ruimte krijgt om met vallen en opstaan te groeien in het geloof. Samen willen we de breedte en lengte en diepte van de liefde van Christus gaan ontdekken en zo vervuld worden met de volheid van God (Efz.3:18,29)

God is vol van genade, dat betekent niet dat God alles goed vindt. God aanvaardt jou zoals je bent. Hij wil jou genezen van al je innerlijke verwondingen die je in het leven hebt opgelopen. “Een geknakte rietstengel breekt Hij niet af. Een walmende olielamp blaast Hij niet uit. Hij zal door het oordeel laten zien dat rechtvaardigheid overwint”. (Mt.12:20)

 Als jij durft om jou leven in Zijn handen te leggen zult je Zijn wonderen en genezing gaan ervaren en ga je weer stralen zoals God het heeft bedoeld. Jezus is de weg  de waarheid en het leven is(Joh.14:6), alleen in Christus zijn wij volmaakt (Kol.1:28).

 Wil jij samen met ons groeien in de Liefde van Christus en Zijn liefde uitdragen in deze wereld?

 Je bent van harte welkom! Bezoek  een van onze samenkomsten om kennis met ons te maken. Wil je liever vooraf eerst iemand spreken stuur ons dan een email (info@abc-nederland.nl). Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 Wij wensen jou Gods rijke zegen en vrede toe voor je leven!