Goed nieuws voor u

De weg terug

De problemen in de wereld komVerzoeningen voort uit onze egoïstische verlangens en rebellie tegen God, ook wel zonde genoemd. De mens is door de zonde aangetast en onvolmaakt geworden. Voor onvolmaakte mensen is het onmogelijk een volmaakte wereld te creëren. Als mens doen we ons uiterste best om de wereld te verbeteren, maar is de wereld erop vooruit gegaan?  We zijn wel in staat om vele soorten ziektes te overwinnen, maar toch sterven er jaarlijks miljoenen mensen aan de gevolgen van diarree en tuberculose en door gebrek aan voedsel, terwijl er meer dan genoeg is.

Moeten we dan maar niets doen? Nee! We moeten wel wat doen, maar niet denken dat wij de wereld kunnen redden. Daarvoor zijn we niet geschapen.

Mensen zijn geschapen met een doel. En alleen de Schepper van hemel en aarde kan ons vertellen wat dat doel is. Helaas is onze relatie met de Schepper door eigen schuld aangetast. Er is een kloof tussen God en ons ontstaan. Die kloof is zo groot dat we Zijn stem niet meer goed kunnen verstaan. Om te kunnen weten waarvoor we zijn geschapen moet onze relatie met God worden hersteld en afgerekend met de zonde.

Mensen herstellen hun relatieproblemen door schuld te belijden, elkaar vergeven en zich daarna met elkaar te verzoenen. Helaas gebeurt dit veel te weinig. Velen kiezen er voor om elkaar de rug toe te keren en niet meer met elkaar te praten. Haat krijgt nu de kans om tussen hen in te groeien met alle gevolgen daaraan verbonden.

Om je heen kun je ook zien hoe mensen offers brengen aan hun goden om zich zo met die goden te verzoenen. De Bijbel leert ons dat het joodse volk ook offers bracht om zich zo met God te verzoenen. Dit gebeurde heel vaak want het volk zondigde keer op keer.

Het Goede Nieuws – het evangelie – vertelt ons dat er voor eens en altijd een oplossing is gekomen voor de zonde. Hiervoor was een volmaakt offer nodig dat op aarde niet te vinden was. Daarom zond God Zijn eigen Zoon Jezus naar de aarde. Jezus stierf aan het kruis als verzoenoffer voor al onze zonden. Wanneer we dit offer in ons hart aannemen vindt er bevrijding plaats van schuld. De relatie met God wordt hersteld. We kunnen dan Zijn stem horen en verstaan waarvoor Hij ons heeft geschapen. We zijn niet gemaakt om eenzaam weg te kwijnen. We zijn geschapen om in vrede en blijdschap te leven met God en elkaar. Het offer van Jezus heeft dit mogelijk gemaakt.

Dit is het Goede Nieuws wat elk mens moet horen!


 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
Als je weer naar mij wilt luisteren,
zal het beste van het land je ten deel vallen.

Jesaja 1:18-19