Samen bidden

                    Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen (Efeziërs 6:18)

Bidden is praten met God. Misschien bent je niet zo vertrouwd met het beeld dat bidden een gesprek met God is. Maar dat is juist precies wat het is. Een relatie met Hem hebben. Hij wil ook graag een relatie met Jou! In gebed mag je alles voor Gods troon brengen. Alles waar je mee zit maar ook alles waar je dankbaar voor bent.

Samen bidden is samen alle dankbaarheid en eer aan God geven. Samen alle noden van de wereld om je heen voor God brengen en ook een antwoord te verwachten. God heeft beloofd dat als twee of drie in Zijn naam samenkomen Hij daar aanwezig zal zijn. [Mattheüs 18:20]

Elke week komen we samen om te bidden.

samenbidden

 

SAMEN BIDDEN IS HET KLOPPEND HART VAN DE GEMEENTE