De Bijbel

Wij geloven dat de gehele bijbel met al zijn 66 boeken het onfeilbare Woord van God is. De bijbel is het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God waarin God zichzelf aan de mens openbaart. De bijbel is de hoogste autoriteit voor geloof, leer en leven.

Romeinen 15:4; 2 Timotheüs 3:16-17; 2Petrus 1:19-21

 

Openbaring en Heilige Schrift

Wij geloven dat de Bijbel, die de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament omvat, het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God is en Gods openbaring aan ons mensen. Daarom is de Bijbel de onfeilbare en gezaghebbende norm en inspiratiebron voor geloof, leer en leven.

Romeinen15:4; 2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:20 en 21.

 

bijbel-heilige-geest-duif