God

God, zijn wezen

Wij geloven in één God. In de bijbel wordt Hij geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is de eeuwige Schepper en onderhouder van Hemel en aarde.  Zijn bestaan kan uit zijn werk, de schepping, worden afgeleid. JHWH is zijn naam en Hij is de Almachtige, de Alwetende en is Alomtegenwoordig. Hij is de Heilige God ten opzichte van wie alle mensen tekort schieten.

Genesis 17:1; Leviticus 11:45; Deuteronomium 6:4; Psalm 139:7-12; Jesaja 42:8; Jeremia 23:23-24; Romeinen 1:19-20 ; 3:9-11; Efeziërs 3:15-17; 4:4-6; Hebreeën 4:13;

 

Erde in Menschenhand