Kerk Emmeloord

LETS PRAY TOGETHER

Lets pray together

Christengemeente Emmeloord

Christengemeente ABC Nederland ondersteund jaarlijks projecten. Neem hier een kijkje.

je medemens helpen
De gemeente

In onze gemeente vinden we het belangrijk dat je de ruimte krijgt om met vallen en opstaan te groeien in het geloof.

Samen willen we de breedte en lengte en diepte van de liefde van Christus gaan ontdekken en zo vervuld worden met de volheid van God (Efz.3:18,29)

God is vol van genade, dat betekent niet dat God alles goed vindt. God aanvaardt jou zoals je bent.

Elke zondagochtend om 10:30 uur komen we samen 

Kerk Emmeloord

Over God. Wie is Hij voor ons?Over Jezus. Zijn persoon en Zijn werk hier op aarde.

Handige informatie | Met de Bijbel als leidraad of inspiratiebron

Voor bestudering en toepassing:

Praktische hulpmiddelen

Praktische hulpmiddelen

Zie je het even niet meer zitten of heb je behoefte aan een gebed samen met andere christenen? Aarzel niet om gebruik te maken van onze gebedslijn. Een praatje maken via de chat mag ook natuurlijk. Niet specifiek op zoek maar vind je het wel leuk om je kennis te toetsen of een upgrade te geven? Probeer dan een leuke Bijbelquiz.
Efeziërs 4:30
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
Lees meer
1 TIMOTEÜS 4
Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren.
Lees meer

Bemoedigende Bijbelteksten

Vind antwoord in de bijbel:
per onderwerp

Wat zegt de bijbel over angst?

Volwassen gebed houdt in dat we God danken voor wat Hij heeft gedaan, naast het vragen om hulp in geval van nood.

Bijbelteksten over vertrouwen

Vertrouw op de HEER met heel je hart en steun niet op je eigen inzicht

Wat zegt de Bijbel over de eindtijd?

De Bijbel voorspelt veel tekenen die hun een hoogtepunt zullen bereiken in de laatste dagen.

Bijbelteksten over denken

Ontdek de beste Bijbelverzen over gebed in deze verzameling citaten uit de heilige Schrift en raak geïnspireerd om te “bidden zonder ophouden” en God te danken in alle dingen.

Vind antwoord in de bijbel: Bijbelteksten per onderwerp

We wensen jou Gods rijke zegen en vrede toe voor je leven!

Bezoek onze samenkomsten om kennis met ons te maken.

Als jij durft om jou leven in Zijn handen te leggen zult je Zijn wonderen en genezing gaan ervaren en ga je weer stralen zoals God het heeft bedoeld. Jezus is de weg  de waarheid en het leven is(Joh.14:6), alleen in Christus zijn wij volmaakt (Kol.1:28).

 Wil jij samen met ons groeien in de Liefde van Christus en Zijn liefde uitdragen in deze wereld?

 

wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl