abc

De mens

Wij geloven dat de mens oorspronkelijk goed en volkomen is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door moedwillige overtreding is de mens in zonde gevallen en daardoor onderworpen aan de lichamelijke en geestelijke dood. Door de zonde valt iedere mens onder het oordeel. Redding hiervan is alleen mogelijk door aanvaarding van het verlossingswerk van Jezus Christus.

Willekeurige Bijbelteksten: Genesis 1:27-31; 3:6, 17-19; Romeinen 5:12-14.

Het reddingsplan van God

Wij geloven dat op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis van Golgotha er vergeving is van zonden en verlossing voor allen die zich tot God bekeren. Aan het kruis droeg Jezus als plaatsvervanger voor ieder mens de straf voor de zonde en bewerkte Hij voor iedereen, die in Hem gelooft, verzoening en vrede met God.

Willekeurige Bijbelteksten: Jesaja 53:5; Johannes 1:12, 13; 3:16,36; 19:30; Colossenzen 1:13,14; EfeziΓ«rs 2:14-22.

dragend kerk Emmeloord

wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl