abc

De Heilige geest

De Heilige Geest, zijn persoon en werk

Wij geloven in de Heilige Geest. Hij overtuigt van zonde tot bekering en bewerkt de wedergeboorte. Door Hem ontvangen wij kracht om getuigen van Jezus te zijn en om de zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren. Hij deelt gaven uit aan een ieder zoals Hij dat wil, tot welzijn van de gemeente en tot vervulling van haar taak in de wereld.

Genesis 1:2; Johannes 6:63; Johannes 16:5-15; Handelingen 1:8; 1 Korintiërs 12:7, 11; 14:12;           Galaten 5:22;  Titus 3:4-7;

Doop in de Heilige Geest

Wij geloven dat God zijn gemeente toerust door de gelovigen te dopen in de Heilige Geest. Deze doop, ontvangen door geloof, wordt herkend door het ontvangen van één of meerdere geestesgaven. De Heilige Geest deelt de geestesgaven uit aan elk gelovige zoals Hij dat wil.

Handelingen 1:4-5;  2:1; 1 Korintiërs 12:1-11, 28-31; 14  Efeziërs 5:18-21.

wat zegt de bijbel

Hallo: Heb je vragen?

Click one of our representatives below to chat on Telegram or send us an email to info@abc-nederland.nl